Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Копичинецька комунальна районна лікарня»

14.06.2018 07:29

     Гусятинської районної радиПравові підстави проведення конкурсу: пункт 6  частини 1 ст.13, ст. 22   Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Гусятинської районної ради від 15.07.2018 року №338 «Про комунальне некомерційне підприємство «Копичинецька комунальна районна лікарня», розпорядження голови Гусятинської районної державної адміністрації від 25.05.2018 року №249-од «Про проведення конкурсу та оголошення початку формування конкурсної комісії Гусятинської райдержадміністрації на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Копичинецька комунальна районна лікарня» Гусятинської районної ради», від  08.06.2018 року №280-од «Про створення конкурсної комісії Гусятинської районної державної адміністрації з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Копичинецька комунальна районна лікарня» Гусятинської районної ради.


     Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство «Копичинецька комунальна районна лікарня» Гусятинської районної ради.

     Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 48260, Тернопільська область, м. Копичинці, вул. Шевченка, 106.

     Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

     Згідно статуту, затвердженого рішенням сесії Гусятинської районної ради від 15.05.2018 року №338 (електронне посилання).

     Статут, структура закладу: електронне посилання.

     Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

     - загальний фонд – 15564,4 тис. грн.;

     - спеціальний фонд – 920,4 тис. грн.

     Дата початку прийому документів для участі у конкурсі: 13.06.2018р.

     Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 02.07.2018р. до 17.00 год.

     Адреса приймання документів для участі у конкурсі: 48201, Тернопільська область, селище Гусятин, пров. Героїв Майдану, 1, 2 поверх (приймальня райдержадміністрації).

     Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 21178,  21278 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (тема: Конкурс керівників закладів ОЗ).

     Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

     1)  копія паспорта громадянина України;

     2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 (електронне посилання - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF);

     3) резюме у довільній формі;

     4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

     5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

     6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 (електронне посилання - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF);;

     7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

     8) довідка МВС про відсутність судимості;

     9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

     10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 (електронне посилання - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF);

     11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 (електронне посилання - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF);

     12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).
     Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді особисто або надсилаються поштою у визначений в оголошенні строк.
           Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).


     Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

      Вимоги до претендента:


     Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров'я». Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація управління охороною здоров'я». Стаж роботи за лікарською спеціальністю: не менше 7 років, а за фахом «Організація і управління охороною здоров'я» — не менше 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.


      Претиндент повинен знати: Конституцію України (254к/96-ВР); акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства у межах своєї компетенції; основи державного управління; практику застосування чинного законодавства; основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку.


     Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:


план реформування закладу протягом одного року;


заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;


пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;


пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.


     Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: згідно штатного розпису та умов контракту


     Дата проведення конкурсу: 03.07.2018 року - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів; 11.07.2018 року – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу. Про час проведення засідань претендентів буде повідомлено додатково.

     Місце проведення конкурсу: Тернопільська область, селище Гусятин, пров. Героїв Майдану, 1, 2 поверх (кабінет першого заступника голови райдержадміністрації).

Всі новини
Переглянуто 1400 раз

Залиши коментар

Коментарі (0)